Noutati

SINDICATUL INDEPENDENT LEONI BISTRITA

Prezentare sindicat

Sindicatul independent Leoni este o organizatie cu caracter sindical, constituit democratic, independent, infiintat in anul 2003.

Sindicatul Independent Leoni este reprezentativ, reusind sa incheie Contract Colectiv de Munca 2017-2018 la peste 8500 de salariati.

Conducerea Sindicatului Independent Leoni este formata din Adunarea Generala, Consiliul de Conducere si Biroul Executiv.

Adunarea Generala: este organul suprem de conducere a Sindicatului, se intruneşte trimestrial in şedinţă ordinară sau ori de câte ori este nevoie în şedintă extraordinară, la convocarea Consiliului de Conducere.

Adunarea Generala este aleasa de catre membri de sindicat     dupa o norma de reprezentare aproximativa (la momentul alegerilor) de 1/100, avand un mandat de 4 ani.

Consiliul de Conducere este format din: Biroul Executiv, 4 membri si cate un membru pentru fiecare punct de lucru Leoni Bistrita care are cel putin trei reprezentanti in Adunarea Generala.

Componenta Consiliului de Conducere al Sindicatului Independent Leoni este urmatoarea:

Presedinte: Strungar Marinel

Vicepresedinte: Hodoroga Alin

Secretar: Isip Ionela Paula

Membru: Anton Gabriela

Membru: Iftinca Ancuta

Membru: Platon Sorina

Membru: Hoza Ioan

Membru: Hutanu Gheorghe

Membru: Mursa Adrian

Biroul executiv este alcatuit din Presedinte, Vicepresedinte si Secretar.

Presedintele: reprezintă Sindicatul in raporturile cu conducerea societăţii comerciale, a concernului ,cu organele puterii de stat, centrale sau locale, alte organizaţii de interes social.

Scop:

       Sindicatul Independent Leoni apară demnitatea, drepturilor  si interesele economice, sociale şi culturale ale tuturor membrilor si familiilor lor.

      Apară interesele membrilor săi in domeniu activităţii profesionale. Propaga solidaritatea, intrajutorarea in relaţiile dintre membrii săi.

      Contribuie la consolidarea familiei si protejarea vieţii de familie.

      Urmareşte aplicarea corecta a legislaţiei muncii şi a Contractului Colectiv de Munca.

      Prin preşedinte şi/sau  vicepreşedinte sunt reprezentate interesele membrilor sai in fata conducerii unitatii, autorităţilor si organelor puterii de stat precum şi a altor organizaţii sau instituţii.                                                                  Sindicatul Independent Leoni este partener la negocierea, încheierea şi executarea Contractului Colectiv de Munca prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.

       Urmareşte angajarea forţei de munca si intervine la cerere in cazul desfacerii Contractului Individual de Munca, dacă desfacerea a fost făcută abuziv, incălcându-se legea.

      Acorda consultanţa şi asistenţă juridică gratuită pentru cauze de muncă.

      Organizeaza desfăşurarea de activităţi cultural-sportive pentru petrecerea timpului liber.

     Sindicatul combate cu fermitate corupţia, abuzul în serviciu, imoralitatea, alcoolismul, birocraţia, nepotismul, tendinţele naţionalist-şovine, fasciste si antidemocratice, discriminarea de orice fel, acţiunile neorganizate sau neautorizate de Consiliu sau care contravin Regulamentului  Intern al Leoni, Statutului Sindicatului Leoni şi a altor legi.

Participă la elaborarea si avizarea Regulamentului de Ordine Interioară, asigurând impreună cu conducerea intreprinderii stricta lui respectare.

Participă prin reprezentanţi proprii la constituirea Comitetului de Sănătate şi Securitate în muncă înfiinţat conform legii.

 

Efectuează controlul asupra condiţiilor de realizare a protecţiei muncii, asupra locurilor de muncă si sustine interzicerea activitatii in locurile de muncă necorespunzatoare din acest punct de vedere.


Militează pentru egalitatea şanselor membrilor săi fără nici un fel de discriminare.

Afiliere:

Pe plan intern Sindicatul Independent Leoni este afiliat la Federatia Nationala a Sindicatelor din Industrie, afiliata la Confederatia Nationala Sindicala Cartel Alfa.

 

www.guv.ro – site Guvernul Romaniei www.anfp.gov.ro – site Agentia nationala a functionarilor publici